LED sign controller

LED Sign Controller (LSC) е нашиот програмибилен контролер за светлосни реклами. Може да контролира до 10 канали, а се програмира со едноставна апликација од било кој компјутер. LSC програмер Програмирањето…

Light sign controller

The Light Sign Controller (LSC) is our programmable sign controller. It can control up to 10 channels of lights and is programmed with a simple application from any Windows PC.…